0

ყლეების ტურბაზა

უდონო ხალხით სავსე კონკრეტული, ბუნებრივად თუ ხელოვნურად შემოსაზღვრული გარემო, რომლითაც აღშფოთებულია "დონე" ტიპი

-ეს სად მოვხვდი, შენ ძმობას ვენაცვალე.. ყლეების ტურბაზა, ბლიად!
-ხოო, მაგარი საყლევეთია, გეუბნებოდი
-კიი, შენძმობასვფიცავარ,