0

ევგენიძის თმები

რაღაც, ან ვეღაც, რასაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მალავენ და არავის უნახავს.

- დაგვპატიჟე ბიჭო ერთი, გაგვაცანი ეს შენი ცოლი, რას გვიმალავ ევგენიძის თმებივით?