0

ბეკავოი! ზაპენალუ!

ეზოს ფეხბურთში მეკარეს წამოძახილი, რაც ნიშნავდა იმას, რომ იყო დარტყმა კარიდან, და მის წინ დგომა იკრძალებოდა. ყველა უნდა გასულიყო 11 ნაბიჯის იქით

-ბეკავოი! ზაპენალუ!
-ეე, მაიცა რა, სტადიონი სუ 10 ნაბიჯია შეჩემა!