0

შენ გაკეთებას ტაბურეტკა გაეკეთებია მამაშენს

ფილოსოფიური რეალიზმის დოგმატი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის სპონტანური და შემთხვევითი განაყოფიერების პრინციპებთან

შენ გაკეთებას, მამაშენს ტაბურეტკა მაინც გაეკეთებია, ჩამოჯდებოდა ხოლმე...