0

ყლეზე ობის მოდება

დიდი ხნის განმავლობაში უსექსოდ ყოფნა, რაც საბოლოო ჯამში მამაკაცის სარცხვინელის დაჩიავებას იწვევს.

- კაი რა, შეჩემა, შემიშვი შენ მაგივრად ჩინელებში, ყლეზე ობი მაქვს მოდებული...