0

კაკიე ლუძი ვ გალივუძე

იგივე, რაც " კაკი ლუძი ბეზ ახრანი!" , და იგივე რაც უბრალოდ " ვაა, კაკიე ლუძიი??!!" - აღნიშნავს გადამეტებულ აღფრთოვანებას ვინმეს გამოჩენით.

კაკიე ლუძი ვ გალივუძე! რამ მოგიყვანა აქ, არსენიჩ?