0

დაუკრეფავი

აბსტრაქტული სივრცე, სადაც მავანი გადადის საკუტარი სხეულის ისეთ მნიშვნელოვან ნაწილზე გადაჯმისას, როგორიც არის თავი.

ეე, ახლა დაუკრეფავში ნუ გადახვალ..