0

მანეთობა

ქართველი ერის " ოქროს ხანა", - ბედნიერი პერიოდი, როდესაც ქართველს ყველაფერი გამოსდიოდა.

მანეთობა იყო მაშინ, ბაბუ. სამას მანეთად სპირიდონოვიჩის ფაბრიკიდან ათი იაშიკი კონიაკი გამოვიტანე და ურალტრანზიტზე თორმეტი ვაგონი ლისტვენიცა დავატვირთიე მაი კონიაკად და აქანე ჩამავატანინე მაღლაკში.. აბაა, ნეტა იმ დროს, ნეტა...