0

რაკომ

პოზა, სადაც მამაკაცის უპირატესობა აშკარაა.

-ჰა მიდი ახლა, რაკომ
-ოკ, ოღონდ ზურგზე არ მაწუწო