0

რაკომ დააყენეს

გარკვეული საქციელისათვის ან საქციელტა ერთობლიობისათვის თანამშრომლის უკადრებლად გაკრიტიკება დირექტორის კაბინეტში, რევიზიისას, ინსპექტირებისას ან აუდიტის შედეგად.

გუშინ გამოიძახეს ანზორა დირექტორტან და რაკომ დააყენეს,- რატომ გაუშვი კანფეტში მეტი შაქარიო..