0

ბაბროვკა

საქართველოში 90-იანებში გაბაზრებული მითიური პრეპარატი, რომელიც გამოიყენებოდა მდედრობითი სქესის აღსაგზნებად, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფატალური შედეგით სრულდებოდა

ბიჭო ნათკა არ მაძლევს...
-მერე ჩუყარე ბაბროვკა

0

ბაბროვკა

საბჭოთა საქართველოში მითიური (და საოცნებო) პრეპარატი, რომელიც ლეგენდის თანახმად საწინააღმდეგო სქესის ადამიანს აღაგზნებდა. ამაზე საუბარი ძირითადად მამრ საბჭოთა ქართველებს შორის მიდიოდა. ანუ ბაბროვკის ჩამყრელი იმედოვნებდა, რომ ქალის მხრიდან აღზნება აუცილებლად მასთან სექსით დამთავრდებოდა. ბაბროვკა, ბაბროვკით აღზნებული და ამ აღგზნებით სარგებლის მიმღები არავის უნახავს, მაგრამ ამბობენ რომ ბაბროვკა არსებობდა. თუმცა საბოლოოდ, ბაბროვკა როგორც ასეთი სლავურ "მოძმე" რესპუბლიკაში მგზარობა და იქ ფიზიოლოგიური სურვილების დამკმაყოფილები იყო ხოლმე ... ნუ მეტკნაკლები წარმატებით.

- აუ ერთი ჩვენი უბნელი "ვძროსლია" და იმ გოგოსთვის ბაბროვკა ჩაუყრია და ამბავი