0

ააფეთქებთ თუ ავაფეთქო?!

გამოთქმა , რომელიც პლანის მოსაწევად შეკრებილ საზოგადოებაში ფანტავს სამარისებულ სიჩუმეს და მათ მოწევის დაწყებისკენ მოუწოდებს.

-ჰა ააფეთქებთ ახლა თუ ავაფეთქო?