აგი იგია - ეს ისაა რომ გეუბნებოდი - განმარტებები - ბიძერი