0

აისბერგს დაეჯახე?

ფრაზა,რომელსაც გეუბნება მეგობარი როცა სიგარეტს თხოვ ხშირად,დროის მცირე მონაკვეთში

რამდენს ეწევი აისბერგს დაეჯახე?