0

უძილობის კაიფი

მდგომარეობა, რომელიც ემართება ყველას ვისაც ერთხელ მაინც გაუთენებია და ორი დღე გადაბმულად არ უძინია. ამ მდგომარეობის დროს ადამიანი კარგავს ყველა მორალურ ზნეს და მზადაა ილაპარაკოს ნებისმიერ თემაზე “მაღალფარდოვნად”

- ვეღარ ვეგუები ყოფის აუტანელ სიმსუბუქეს, მგონია რომ ცხოვრებას აზრი არ აქვს და ყველაფერი პირობითია
- რა იყო შეჩკა ვიუ-ვიუ ისევ ძილის კაიფში ხარ?