0

ტილი გეიცილე

ამ ფრაზით შეგიძლია მიანიშნო ადამიანს, რომ საქმიანობა რაზეც ის სიამაყით საუბრობს, ობიექტური პიროვნების თვალსაწიერიდან მის შესაძლებლობებს აშკარად აღემატება.

- ბიჭო გუშინ მაგარი ნაშა ავაგდე
- ტილი გეიცილე.