4

სახის ძვალის მოტყვნა

ადამიანის დაუნდობლად ცემა. ზოგადად იხმარება შურის ძიების (იგივე აბაროტის) კონტექსტში.

"სახის ძვალი უნდა მოვუტყნათ მაგ ყლეობის გამო"