0

ტურისტი კი არ ვარ

უნივერსალური სიტყვები რომლებიც გამოიყენება არაფრორმალური ვაჭრობის დროს პროდუქტის ღირებულების შესამცირებლად

-რა ღირს სიმინდი?
-5 ლარი!
-რაამბავია! ტურისტი კი არ ვარ ქალბატონო
-ჰო კაი სამნახევრად წაიღე