0

შვათრი

დაქალის ქრაში რომელსაც გრამი ტვინი არ აქვსს

შვათრი მოდისსს