0

ხარახურა

მეტალის სხვადასხვა ფორმის საგანი, რომელიც ყველას სახლში მოიძებნება გაურკვეველი მიზეზით.

სახლი სავსეა ხარახურებით.