0

ბუზო იქოთო!

ამბობენ ადამიანზე რომელსაც საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს

-ისე დადის"ბუზო იქოთო"