0

შეჩემა.

შეჩემა არის უნივერსალირი სიტყვათშეთანხმება, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერ წინადადებაში.
იყენებენ სხვადასხვა მნიშვნელობით წინადადების შინაარსის მიხედვით, ძირითადად იხმარება პიროვნების მიმართ, რომელთანაც ახლო კეთილმეგობრული ურთიერთობა გვაკავშირებს, წინადადებაში სახელის მრავალჯერადი გამოყენებით გამოწვეული ტავტოლოგიის ასაცილებლად. ხშირად მოსაუბრე მეორე უსასრულობაში ვარდება და ტავტოლოგიას თვითონ ,,შეჩემა" იწვევს.
უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ,,შეჩემა " ცოტა იყენებს მრავლობითში, კნინობით ფორმაში.

1) - ლევან გაიგე ლაშას მამა გარდაიცვალა.
- კაი შეჩემა, მართლა?! (წუხილი)
2) - გიო როგორა ხარ შეჩემა ? ! (ტავტოლოგიისგან თავის არიდება )
3) თქვეჩემა როგორა ხართ? ( მიმართვა ჯგუფად შსკრებილი მეგობრების მიმართ ან განდონა ბავშვის მიმართვა ბიძიასადმი)