0

ადე ადე სადა გძინავს შენი ?!

ძირითადად მიემართება ოჯახის მცირეწლოვან წევრს რომელსაც ესესაა ჩაეძინა

სიტვაცია მანქანაში
ბავშვმა წათლიმა
მამა: ადე ადე სადა გძინამას შენი