0

რამე არ დაგრჩეს

სახლის კარიდან გასვლისთანავე მშობლის მიერ მოძახებული სიტყვა რათა დარწმუნდეს რომ მეორედ არ მოუწევს კარის გაღება.

.