1

პიზდეცმენი

ითქმის 41-დან 76 წლამდე და ზემოთ მამაკაცზე, რომელიც ყველას აოცებს თავის დეცთა ოდენობით.
დეცი - პიზდეცის საზომი ერთეული.
76 წელი - ეს არის პიზდეცმენის კრიტიკული ასაკი, როდესაც არსებობს დიდი რისკი პიზდეცმენის დეცთა რესურსი გადაიზარდოს "სრულ ("პოლნი") პიზდეცში".

აუ ეს რა პიზდეცმენია იმენა