0

გადატანისას შემეშალა

აბიტურიენტებისათვის დამახასიაბებელი ნაკლებად გონივრული ფრაზა მიღებული დაბალი ქულის საპირწონედ პოტენციური მაღლით თავის მოწონებისთვის

-რა მიიღე ზოგადებში?
-25. ბიჭო, გადატანისას შემეშალა ბევრი