0

პეპლები მუცელში

ისეთი შეგრძნება თითქოს მთელი ცხოვრებაა გეჯვია.

ეს ვეღარ გავქაჩე ცოტა თქვენ დამოზგეთ