0

დედას გავს

მშობლების გულის მოსაგებად გამოყენებული ფრაზა, რომელიც მიემართება რამდენიმე საათის წინ დაბადებულ პომიდორივით ბავშვს.

რა საყვარელია, დედას გავს