0

დამა გულს ლიფი გაძვრა

ეუბნებიან ბანქოს მოთამაშეს, რომელიც ერთი და იმავე კარტის არ გამეორების მიზნით დიდხანს ჩეხავს კარტს

-ჰე ეხლა დაარიგე რაა, დამა გულს ლიფი გაძვრა