0

ჩემი გოჭი

გამოიყენება როცა გოგოსთან შეხვედრაზე ჩალიჩობ

როგარა ხარ ჩემი გოჭი