0

ცირკია ბლიად?

სითყვათშეთანხმება რომელიც სეირის მაყურებელთა დასაშლელად გამოიყენება

რა არი ბიჭო, ცირკია ბლიად?