0

მეშუშე

იმ ადამიანის მშობლის სავარაუდო პროფესია, რომელიც გადაგეფარება და არ გაძლევს საშუალებას უყურო კონკრეტულ ობიექტს.
უმეტესად გამოიყენება შენს და ტელევიზორს შორის მდგომი ადამიანის მიმართ.

მამაშენი მეშუშეა?