0

რაიყო კალათბურთია?

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ე.წ."ქუჩის ფეხბურთში", როდესაც ანგარიშებს შორის დიდი სხვაობაა მაგალითად:25-6, 43-23 და ა.შ.

....