0

გამოაჯვი!

როდესაც სვლას აყოვნებ და ფრაზის ავტორი სადმე მიიჩქარის.

- ტელეფონი დამრჩა სახლში, ავირბენ და მალე ჩამოვალ.
- რა ტელეფონი... მალე გამოაჯვი!