0

აჯვი ბუხუს!

90-იანებში ხშირად გამოყენებადი მიმართვა, რომელიც არც თუ დიდ შეურაცხყოფად ითვლებოდა იმის გამო, რომ "ბუხუ" ყოვლად გაურკვეველი რაობის ობიექტი გახლდათ ...

- ვერ წამოვალ, სამეცადინო მაქვს.
- აჯვი ბუხუს! თუ არც წამოხვალ...