0

ბესიკა

კოლორიტი ჭიათურელი რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი დავალების არარეალურ დროში შესრულება (4 დღეში)

-ბესიკა
-ჰოო ბონდო