0

გამარჯობა გაგიმარჯოს

ეს ფრაზა განსაზღვრავს პიროვნებასთან ურთიერთობის დაბალ თუმცა დამაკმაყოფილებელ დონეს

-გიოსთან რა ურთიერთობა გაქ
-რავი გამარჯობა გაგიმარჯოს რა