0

გნახავ მერე

საუბრის ბოლო ფრაზა, როცა ქუჩაში დიდი ხნის უნახავი ნაცნობი შეგხვდება

-რამდენი ხანია არ გვილაპარაკია, არც შევხვედრილვართ..
-კაი გავიქეცი რა, გნახავ მერე.