0

გნახავ მერე

საუბრის ბოლო ფრაზა, როცა ქუჩაში დიდი ხნის უნახავი ნაცნობი შეგხვდება

-რამდენი ხანია არ გვილაპარაკია, არც შევხვედრილვართ..
-კაი გავიქეცი რა, გნახავ მერე.

0

გნახავ მერე

მე-100 საფეხურის თავის არიდების საშუალება, ქუჩაში არასასურველი ნაცნობის შეხვედრისას

-ვაა გიო როგორახარ
-რავი ვარ რა შენ?
-რავი მეც, კაი გავიქეცი გნახავ მერე