0

თავისი დააბა

გამოიყენება ბანქოს თამაშ "ჯოკერში", როდესაც რომელიმე მოთამაშე წაიღებს იმდენს რამდენიც იძახა კონკრეტული რიგების დროს

იმან თავისი ორი დააბა