0

მეც ძალიან

ეშმაკური პასუხი რათა არდატოვო გატეხილში პიროვნება რომელსაც მოენატრე

-მომენატრეე
-მეც ძალიან