0

რა შოტია?

ანიუ რა ანგარიშია

ძირითადად გამოიყენება უბანში მომცდელი მოთამაშეების მიერ რომლებსაც მალე უნდათ თამაშის დაწყება.