0

ბარეორი

პიროვნება, მესამე პირი, რომელიც ყოველთვის მტყუანია, უცხოა და უცნობია. ენაში ბარეორს განმარტავენ როგორც, სიტუაციიდან ვერბალურ გამოსავალს და ყურადღების გადამტან საშუალებად

შენ იყავი კარგად და ბარეორის დედაც მოვტყან