0

დეიბოლა

მარიხუანის ეფექტურობის საზომი ერთეული

- რა ქნა, დეიბოლა ?
- დეიბოლა