0

წამო მივაფსათ

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ერთი ინდივიდის მიერ მეორესთან მიმართებაში, როდესაც ზემოთ ხსენებულ ინდივიდს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება აწუხებს და მისი მარტო დაკმაყოფილება ეზარება.

წამო შეჩემა მივაფსათ