0

რაიყო სახმალაოდ გინდა?

აგრესიული მიმართვა ადამიანისადმი რომელიც ახლად წაკიდებულ სიგარეტზე გთხოვს დატოვებას

-დამიტოვე შეჩემა
-რაიყო სახმალაოდ გინდა?