0

წეხან

ანუ წეღან/ცოტა ხნის წინ

წეხან ვიყავი მანდ