0

ლეტნად ყოფნა

როდესაც ადამიანი ძალიან არარეალისტურად არის განწყობილი

შენ ლეტნად ხოარ ხარ?