0

ძრომიალი

რაიმე საეჭვოს ან კონვენციური გაგებით ცუდის კეთება, თუმცა არც ისეთ ცუდის.

რას შვებით, დაძვრებით ხო?