0

ბაბოს შუბა

ტანსაცმელი, რომელიც გამოუსადეგარია და მისი გაფუჭება არანაირ შედეგს არ მოიტანს. მას ძირითადად ხევენ პიროვნებები, რომლებიც რაიმე ფაქტით არიან გაოცებულნი.

"მართლა, ტოო? ხო არ ღადაობ????? ჩემი ბაბოს შუბა დავხიე, ტოოოო....."