0

მანქანაზე ხელის აღება

წინადადება გამოიყენება როდესაც ორი ადამიანი თავისი მანქანის შესაძლებლობებით ტრიპაჩობს და დიდი ჩხუბის შემდეგ გადაწყვეტენ რბოლას წაგებული კი უთმობს მანქანას მოგებულს

დავდგეთ ჯიგარო მანქანაზე ხელის აღებით